Tilgjengelighetserklæring

Vi er forpliktet til å sikre at vårt nettsted er tilgjengelig for alle brukere, uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelser de måtte ha. Vårt mål er å gi en inkluderende og sømløs opplevelse for alle besøkende.

Her er noen av tiltakene vi har implementert for å oppnå universell utforming:

Strukturert og tilgjengelig design

Vi følger prinsippene for klart og logisk nettstedsdesign, slik at informasjonen er enkel å finne og forstå. Vi bruker en konsistent layout og navigasjonssystem som gjør det enklere å finne frem til ønsket innhold.

Tilpasning etter brukerpreferanser

Vi gir mulighet for justering av skriftstørrelse og kontrastnivå, slik at brukerne kan tilpasse nettstedet til sine individuelle behov.

Alternative tekstbeskrivelser

Vi sørger for at alle bilder og grafikk på nettstedet har alternative tekstbeskrivelser. Dette gjør det mulig for brukere som er blinde eller har synshemninger å forstå innholdet ved hjelp av skjermlesere.

Tastaturnavigasjon

Vi har implementert tastaturnavigasjon slik at brukere som ikke kan bruke mus eller pekeenheter, kan navigere på nettstedet ved hjelp av tastaturet alene.

Teknologisk kompatibilitet

Vi tester og tilpasser nettstedet vårt for å sikre at det fungerer optimalt på ulike nettlesere, operativsystemer og enheter. Vi tar hensyn til ulike tilgjengelighetsstandarder og retningslinjer.

Brukervennlige skjemaer: Våre skjemaer er utformet med tanke på brukervennlighet. Vi inkluderer tydelig instruksjoner og gir beskjed om eventuelle feil eller mangler i inndataene, slik at brukerne kan korrigere dem enkelt.

Video- og lydinnhold

Vi tilbyr teksting og transkripsjoner for video- og lydinnhold, slik at brukere som har nedsatt hørsel eller foretrekker å lese, kan få tilgang til informasjonen.

Gi oss tilbakemelding

Vi ønsker kontinuerlig tilbakemelding fra våre brukere angående tilgjengeligheten på nettstedet vårt. Hvis du opplever problemer, har spørsmål eller forslag til forbedringer, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Vi vil gjøre vårt beste for å adressere eventuelle bekymringer og videreutvikle nettstedet vårt for å oppnå et stadig høyere nivå av tilgjengelighet.

Logo for selskapet Visoss AS.
Hopp rett ned til innholdet