Illustrasjon for workshop "AI i din bedrift".

AI i din bedrift – En reise inn i fremtidens bedriftsverden

Skrevet av Lars Djupegot
6. desember 2023
Skrevet av Lars Djupegot
6. desember 2023
Kategori: Kurs

I samarbeid med Vindel i Kristiansund ble det i perioden november til februar gjennomført tre halvdags digitale workshops med temaet «AI i din bedrift». Dette etter ønske fra Vindel og flere deltakere på frokostseminar 27. oktober. Vi ble veldig positivt overrasket over både interessen og den faglige bredden hos bedriftene som deltok. Underveis i workshopen ble deltakerne gitt oppgaver som skulle løses. Og flere bidro her med gode eksempler, perspektiver og erfaringer underveis, noe som var spesielt lærerikt for både undertegnede og gruppen.

Formålet med workshopen er å informere, inspirere og gi deltakere reelle verktøy og metoder for å kunne ta ChatGPT og AI profesjonelt i bruk. Det vil si forhåpentligvis bruke lært kompetanse rett inn mot daglige gjøremål i bedriften, og dermed effektivisere oppgaver som i dag er mer tidkrevende uten AI. Her kommer en liten smakebit fra innholdet i workshopen.

Hvordan kommuniserer vi godt med AI?

Et av de første temaene er hvordan vi skal kunne kommunisere godt med AI. Først og fremst for å få gode, relevante og mest mulig korrekte resultater. Her demonstrerer vi hvordan man bør gi ChatGPT riktig kontekst for oppgaven, ønsket mål, og detaljert informasjon om ønsket resultat.

Markedsføring, kundeservice og salg

Kunstig intelligens er blant mye annet en fantastisk idè-generator, og vi gir bedriftene i oppgave å bruke AI til dette. Noen eksempler kan være:

  • Vi i <FIRMA> jobber for en region med fremtidsrettede lokalsamfunn. Vi er din regionale partner på grønn omstilling, innovasjon og utvikling. Oppgi punktvis 5 ideer til blogginnlegg om grønn omstilling.
  • Vårt foretak er <FIRMA>. Hvilke markedsføringstaktikker bør vi utnytte for å nå målgruppen vår? Målgruppen er i alderen 60+, menn og vi ønsker å oppyse om viktigheten av prostatasjekk.
  • Kan du personifisere David Ogilvy* og som han lage en markedsføringsplan for <FIRMA>? De er Norges største uavhengige havovervåkings- og beredskapssentral.
  • Basert på følgende kundedialog <LIM INN KUNDEDIALOG>, kan du skrive et script for en salgsfremmende oppfølgingssamtale på telefon?

*David Ogily er en kjent og publisert reklameguru fra England, mest kjent fra sin karriere i USA.

Tren bedriftens egen ChatGPT i dag

ChatGPT Plus gir nå alle muligheten til å trene sin egen GPT til å fungere som kundekonsulent eller til og med salgsrepresentant for sin bedrift. Besøk gjerne Visoss AS egen chatGPT. (Krever ChatGPT Plus.) Følgende er et eksempel laget av Kode24‘s journalist Thomas Hensrud Gulla, og inneholder alle artikler han har skrevet: https://chat.openai.com/g/g-BGGj5hhc7-gulla. Tenk hvor nyttig dette kan være for bransjer som krever detaljinformasjon og avansert fagterminologi i kundedialogen.

Bildegenerering og gjenkjenning

I ChatGPT Plus har vi nå fått tilgang til en rekke kraftige verktøy innen både generering av bilder og gjenkjenning av bilder. Dette åpner for fantastiske muligheter for å blant annet kunne illustrere detaljerte prosesser eller rett og slett produsere innhold. Her følger noen eksempler:

En smilende sykepleier bistår en pasient ut av sengen med en heis. Generert av ChatGPT 4.

En smilende sykepleier bistår en pasient ut av sengen med en heis. Generert av ChatGPT 4.

Lag et illustrasjonsfoto av rør som ligger under vann. Disse skal kobles opp mot et rørnav ved en borebrønn. Generert av ChatGPT 4.

Lag et illustrasjonsfoto av rør som ligger under vann. Disse skal kobles opp mot et rørnav ved en borebrønn. Generert av ChatGPT 4.

Databehandling med AI og ChatGPT Plus

Et av de mest spennende områdene for AI, er å kunne behandle komplekse data og tall. Med ChatGPT Plus kan man nå laste opp datafiler og bilder, for behandling av ChatGPT 4. Dette er kanskje en av de mest fascinerende mulighetene for en bedrift. Ved opplasting av fjorårets salgstall, kan man enkelt behandle disse med ChatGPT 4. Her er to enkle eksempler.

<OPPLASTING AV EXCEL DOCUMENT> Les disse salgsdataene, kan du liste opp de tre beste salgsmånedene dette året? (Fiktive tall.)

ChatGPT:
Februar 2022: 1,364,516.98 NOK
September 2022: 1,041,323.93 NOK
Mai 2022: 1,036,458.90 NOK

Basert på Excel dokumentet, kan du lage en graf med totalsalg per. måned på den horisontale aksen, og månedsnavn på den vertikale aksen? Oppgi sum i per 1000 nok.

Eksempel på graf generert av GPT 4.

Ønsker dere et bedriftsinternt kurs?

Dette er fremtiden – en fremtid hvor AI er en integrert del av hver bedrifts DNA. Ønsker din bedrift å tidlig bli en del av denne revolusjonen? Kontakt oss i dag! Sammen skreddersyr vi et kurs som møter dine unike behov og åpner dørene til morgendagens muligheter.

Lars Djupegot

Lars Djupegot

Daglig leder

Erfarent digitalt hode med en bakgrunn innen media, markedsføring og teknologi. Har vært heldig nok til å jobbe med masse flinke folk og arbeidsgivere. Ønsker nå å bidra til at andre skal få en bedre og enklere digital hverdag.

LinkedIn

Hopp rett ned til innholdet