Digital markedsføring har blitt en viktig del av mange bedrifters markedsføringsstrategi i dag, da stadig flere mennesker benytter seg av nettet og sosiale medier for å finne produkter og tjenester.

Mange fordeler

Digital markedsføring gir mange fordeler sammenlignet med tradisjonelle markedsføringsteknikker. Det gir bedriftene mulighet til å nå ut til en større målgruppe på en mer målrettet og kostnadseffektiv måte. Det gir også mulighet for å måle resultatene av markedsføringen på en mer nøyaktig måte, slik at man kan se hva som fungerer og hva som ikke fungerer og tilpasse strategien deretter.

Markedsføring i sanntid

Et litt morsomt eksempel på en suksess innen digital markedsføring er Oreo’s «Daily Twist» kampanje under Super Bowl i 2013. Da strømmet Super Bowl XLVII blitt brutt på grunn av et strømbrudd, la Oreo ut et bilde av en Oreo-kjeks med teksten «You can still dunk in the dark» på Twitter. Dette bildet ble delt mer enn 16 000 ganger på Twitter og fikk over 500 000 likes på Facebook. Kampanjen ble kåret til en av de mest suksessfulle Super Bowl-kampanjene noen gang.

Viktig å ha en plan

Som dette eksemplet viser, kan digital markedsføring være en morsom og kreativ måte å nå ut til målgruppen på, og kan ha stor effekt på bedriftens suksess. Det er derfor viktig for bedrifter å inkludere digital markedsføring i sin markedsføringsstrategi.